Drodzy Uczniowie klas 1-3,

 • Lekcje dla Was, tak jak w poprzednim roku szkolnym, zamieszczane będą na szkolnej platformie e-learningowej. Dodatkowo, ze swoimi nauczycielami, będziecie się spotykać za pośrednictwem platformy, na żywo.

  Plan takich spotkań zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.

 • Waszym obowiązkiem jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach i terminowe wykonywanie zleconych zadań.

 • Potwierdzeniem obecności na konkretnych zajęciach są wykonane przez Was zadania oraz logi z danego dnia.

 • Bardzo ważne dla Was jest to, aby korzystając z lekcji statycznych na platformie, dokładnie czytać i po kolei wykonywać polecenia nauczyciela. Nie opuszczać, nie pomijać żadnych treści.

 • Pamiętajcie, aby w trakcie pracy korzystać z przerw, i na ten czas wstać i oddalić się od komputera. Możecie coś zjeść, zrobić kilka przysiadów, podskoków, popatrzeć przez okno, skorzystać z toalety.

 • Pamiętajcie, że rozpowszechnianie wizerunku nauczycieli i innych uczniów bez ich zgody jest bezprawne.
  Podczas prowadzenia lekcji on-line nauczyciel udostępnia swój wizerunek tylko uczniom, z którymi prowadzi zajęcia. Dotyczy to również lekcji, które zostały nagrane. Lekcja taka jest udostępniona tylko dla konkretnych uczniów do celów edukacyjnych. Zakazane prawnie jest rozpowszechnianie bez zgody nauczyciela nagrań lub zdjęć z lekcji w Internecie, na portalach społecznościowych itp. Wszelkie nadużycia w tym zakresie będziemy zgłaszać odpowiednim organom.


Drodzy Uczniowie klas 4-8

 • W zajęciach uczestniczycie zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji zamieszczonym na stronie szkoły.
 • Na planie, lekcje realizowane na żywo w danym tygodniu zaznaczone będą kolorem czerwonym. Wchodząc w kurs z danego przedmiotu należy wybrać/kliknąć element/napis obok którego znajduje się ikonka 
 • Uczestnictwo we wszystkich lekcjach (na żywo i „statycznych”) jest dla Was obowiązkowe.
 • Potwierdzeniem obecności na konkretnych zajęciach są logi z danego dnia. Tak, tak, będziemy to sprawdzać smile
 • Bardzo ważne dla Was jest to, aby korzystając z lekcji statycznych na platformie, dokładnie czytać i po kolei wykonywać polecenia nauczyciela. Nie opuszczać, nie pomijać żadnych treści.
 • Pamiętajcie, aby w trakcie pracy korzystać z przerw, i na ten czas wstać i oddalić się od komputera. Możecie coś zjeść, zrobić kilka przysiadów, podskoków, popatrzeć przez okno, skorzystać z toalety.
 • Pamiętajcie, że rozpowszechnianie wizerunku nauczycieli i innych uczniów bez ich zgody jest bezprawne.
  Podczas prowadzenia lekcji on-line nauczyciel udostępnia swój wizerunek tylko uczniom, z którymi prowadzi zajęcia. Dotyczy to również lekcji, które zostały nagrane. Lekcja taka jest udostępniona tylko dla konkretnych uczniów do celów edukacyjnych. Zakazane prawnie jest rozpowszechnianie bez zgody nauczyciela nagrań lub zdjęć z lekcji w Internecie, na portalach społecznościowych itp. Wszelkie nadużycia w tym zakresie będziemy zgłaszać odpowiednim organom.

Pomoc techniczna: eszkola@sp39.szczecin.pl

INSTRUKCJA PRZYPOMNIENIA HASŁA ----> INSTRUKCJA